[Shopee FEB] Duo set Welcome Valentine

❤️ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับโปรโมชั่นที่ทำให้ฟินสุดๆ ❤️
▪Duo 1: จูม๊อกบับไข่กุ้ง + ไก่ทอดซอสคาราเมล 10 ชิ้นปกติ 418 เหลือ 209
▪Duo 2: จาจางมยอน + ไก่ทอดซอสยังนยอม 5 ชิ้น ปกติ 348 เหลือ 209
▪Duo3: กูโรมิ ซอสคาราเมล ปกติ 479 เหลือ 335
👉สั่งเลย https://shp.ee/bnn5m23
📆วันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2566