CAMPAIGN

” I SEE YOU GUGU CHICKEN ” Campaign

วันนี้แอดมินเอากิจกรรม มาฝากค่า  ” I SEE YOU GUGU CHICKEN ” 1. ถ่ายรูปป้ายโฆษณา GUGU Chicken บน

New menu Review! #Sevenmenu

รีวิวเมนูใหม่ เมนูไหนก็ได้ ลุ้นรับฟรี คูปอง ส่วนลด มูลค่า 400 บาท จำนวน15 รางวัล Cheese blizzard Chicken