CRUSHED KOREAN PEAR JUICE

KOREA TRADITIONAL DRINK

น้ำลูกแพรเกาหลี

   จากประเทศเกาหลี ผสมเนื้อลูกแพร เย็นๆ อร่อยสดชื่น

  เป็นหนึ่งในเคล็ดลับผิวสวยใส สุขภาพดีของชาวเกาหลี นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทา

  อาการเจ็บคอตอนเป็นหวัดได้อีกด้วย

MENU PAIRING