SOY GARLIC CHCIKEN WING

SOY GARLIC CHCIKEN WING

ไก่ทอดซอสหวานเค็ม หอมกลิ่นกระเทียม

MENU PAIRING