Shopee Mid Year เมนูเด็ดลดสูงสุด 50% 🧡

Shopee Mid Year เมนูเด็ดลดสูงสุด 50% 🧡
🟠 MID YEAR 1 ไก่ทอดซอสคาราเมล 10 ชิ้น + คิมมารี 8 ชิ้น + กิมจิจิเก + ข้าวสวย ปกติ 607.- ลดเหลือ 303.-
🟠 MID YEAR 2 ไก่ทอดซอสโกลเด้นโวเคโน 10 ชิ้น + จูม็อกบับ ปกติ 439.- ลดเหลือ 306.-
🟠 MID YEAR 3 โรเซ่ ต๊อกบอกกี + แซอูฟรายด์ ปกติ 424.- ลดเหลือ 318.-
🛵 สั่งเลยที่ ShopeeFood
 
📆 ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2566