GUGU x GRAB Tiny Set

GUGU Tiny Set ประกอบด้วย
🍗ไก่ทอด 16 ชิ้น (สามารถเลือกซอสได้)
🍅โรเซ่ ต๊อกบ๊อกกี 1 กล่อง
🧀มอซซาเลร่า ชีสบอล 1 กล่อง
🎒ยังไม่หมดเท่านี้ รับเพิ่ม กระเป๋า GUGU Bigday 1 ใบ