HAPPY SET 4

HAPPY SET 4

– ไก่ทอด 16 ชิ้น    (สามารถเลือกรสชาติได้)

– ต๊อกบ๊อกกี 1ถ้วย (สามารถเลือกรสชาติได้)

– มันดู 4 ชิ้น

– คิมมารี 3ชิ้น

– จูม๊อกบับไข่กุ้ง 1 ถ้วย

– น้ำอัดลม 3 แก้ว

เลือกเครื่องเคียง 1 อย่าง (กิมจิ หรือ ไชเท้าดอง)