GUGU Day

👉ทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน พบกับ !!!

GUGU Chicken Day ครั้งนี้ ไม่มีธรรมดา

ซื้อ 1 แถม 1 ไก่ ทอด 10 ชิ้น และ 16 ชิ้น ทุกรสชาติ

📍ทุกสาขา เฉพาะซื้อที่หน้าร้านเท่านั้น

⚠️ไม่สามารถคละแบบและรสชาติได้⚠️

#Guguchicken

#Guguday

#ไก่ทอดเกาหลี