MANAGER MEETING 2023

โครงการ MANAGER MEETING

          เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของพนักงานภายในองค์กรและสาขาต่างๆ

ซึ่งในครั้งนี้นอกจากการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่จะเป็นการอัพเดทข้อมูลให้แก่พนักงาน

ยังมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ที่รอให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันอีกด้วย

 

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เราทำในภายใต้ Concept “Reading&Leading” R (Reading) อ่านและ

ติดตามความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ L (Leading)

 

การทำงานที่เราพร้อมจะก้าวเป็นผู้นำถังนั้น โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีทั้งด้านแผนปฏิบัติการและนันทนาการ

อย่างครบถ้วนซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานนั้นพร้อมในการทำงาน