CRISPY CHICKEN WING

CHISPY CHICKEN WING (NO SAUCE)

ปีกไก่ทอดหมักเครื่องเทศสูตรต้นตำหรับของประเทศเกาหลีกรอบนอกนุ่มใน

MENU PAIRING