CHEESE BLIZZARD CHICKEN

CHEESE BLIZZARD CHICKEN

ไก่ทอดคลุกผงมอซซาเรลล่าชีส ที่คนรักชีสต้องห้ามพลาด

MENU PAIRING