KIM MAN DOG

KIM MAN DOG SET คิม มัน ดอก เซ็ต   คิมมารี 8 ชิ้น , กัลบี มันดู 5 ชิ้น , มิ

MINI HOTDOG

MINI HOTDOG ‘มินิฮอทดอก’ ขนาดมินิแต่อัดแน่นไปด้วยความอร่อย

SHRIMP TOAST

SHRIMP TOAST ‘แซนวิชกุ้ง’ แซนวิชสอดไส้เนื้อกุ้งบด นำไปทอดให้เหลืองทอ

FRIED FISH CAKE

FRIED FISH CAKE ‘ออมุกทอด’ รูปแบบใหม่โดยการนำไปทอดเป็นอาหารทานเล่นที

MINI HOTDOG

MINI HOTDOG มินิฮ็อทดอก ที่เคลือบด้วยมันฝรั่งกรอบคลุกด้วยชีสบิสซาร์ด ขนาดมินิแต่