GOLDEN COLCANO CHICKEN WING

GOLDEN VOLCANO CHICKEN WING ปีกไก่ทอดซอสโกเด้นโวเคโน ระเบิดความเผ็ดกับซอสใหม่ที่

THE MAEWUN CHICKEN WING

THE MAEWUN CHICKEN WING ไก่ทอดคลุกซอสเดอแมอุน (The Maewun) รสชาติเผ็ดของพริกจากเ

WHITE ONION CHICKEN WING

WHITE ONION CHICKEN WING ไก่ทอดราดซอสครีมหอมหัวใหญ่ (White Onion) รสชาติครีมนุ่ม

YANG-NYEOM CHICKEN WING

YANG-NYEOM CHICKEN WING ปีกไก่ทอดคลุกซอสยังนยอมเป็นรสชาติที่ครบเครื่องไปด้วยเครื

CARAMEL CHICKEN WING

CARAMEL CHICKEN WING ปีกไก่ทอดคลุกซอสคาราเมล รสชาติหวานกลมกล่อม ซึ่งเป็นรสชาติดั

CRISPY CHICKEN WING

CHISPY CHICKEN WING (NO SAUCE) ปีกไก่ทอดหมักเครื่องเทศสูตรต้นตำหรับของประเทศเกาห