ARMY K-RAMEN

ARMY K-RAMEN

ARMY K – RAMEN  หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ สตูกองทัพ บูแดจิแก  มาจากจุดเริ่มต้นจากสงครามเกาหลี

โดยเป็นการรวบรวมอาหารที่ได้รับจากทหารสหรัฐฯ มารวมกันในหม้อใหญ่ ๆ เช่น ไส้กรอก ชีส และได้รับความนิยมอย่างมาก

MENU PAIRING