มอบไก่ทอด GUGU Chicken ให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

3

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด ได้นำไก่ทอด Gugu Chicken ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ร่วมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จำนวนแห่งล่ะ 99 ชุด

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาและดูแลผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)