มอบไก่ทอด Gugu Chicken ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตัวแทน บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด ได้นำไก่ทอด Gugu Chicken

ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด, โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์,

โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลวชิระจำนวนแห่งล่ะ 99 ชุด

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาและดูแลผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)