โครงการฮัมซอง (Grown up together)

โครงการฮัมซอง ที่หมายถึง เติบโตไปด้วยกัน (Grown up together) โดย GUGU Chicken ได้เข้าไปสร้างเสริม พัฒนา และแบ่งปันให้กับนักเรียนในชนบท 

ในครั้งนี้เราได้ไปทำกิจกรรมวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดบางใหญ่ อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี โดยเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 80 คน

ทางทีมหวังว่าโครงกาารนี้จะช่วยให้นักเรียนได้รับความสุข และ เติบโตไปพร้อมกัน