สายไก่ทอดพลาดไม่ได้ SALE HERE x GUGU Chicken แจกส่วนลดเอาใจสายไก่ 🍗✨

สายไก่ทอดพลาดไม่ได้ SALE HERE x GUGU Chicken แจกส่วนลดเอาใจสายไก่ 🍗✨
📆 ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2566
🌟 สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน GuGu Chicken