มอบไก่ทอด GUGU Chicken ให้แก่ ชุมชนคลองเตย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ทางบริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด ได้นำ ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 99 ชุด ไปมอบให้แก่ชุมชนคลองเตย

ผ่านโครงการ “คลองเตยดีจัง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องชาวคลองเตย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่มีการระบาดในชุมชนอย่างหนัก จนทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และส่งผลให้พี่น้องชาวชุมชนคลองเตย

หลายคน ไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับเดือดร้อนในครั้งนี้

3