ภาพบรรยากาศ GUGU Chicken ในงาน FEEDY “เมืองหลวงซีรีย์วาย” ครั้งที่ 2